ARON 

September je tu in počivanja je konec. Verjamemo tudi, da ste ARON aktivnosti že pogrešali. :) 

 

Radioklub Papir Vevče za svoj vod za zveze, to soboto, 10.9.2022, organizira praktično vajo »ARON« v Ljubljani. 

Namen vaje je priprava na in preizkus delovanja v primeru, ko bi zaradi izpada drugih komunikacij bilo alarmiranje voda za komuniciranje močno oteženo. 

Teoretični del vaje so že izvedli v avgustu, to soboto bodo preizkusili še v praksi. Z zaključno vajo bodo začeli že v dopoldanskem času, med 9. in 10. uro na repetitorju Žagarski vrh.. 

 

Vajo so sicer zastavili kot trening voda za zveze, ki deluje v okviru občinske CZ MO Ljubljana, vendar pričakujejo tudi udeležbo morebitnih ostalih udeležencev. 

 

Predpostavke vaje so: 

  1. Izpadle so vse povezave na področju MOL, vključno s telefonskimi, 
  2. Izključi se internet na lokaciji Žagarski vrh, da se preveri delovanje ekipe brez interneta. 
  3. Predvidi se, da je izpadel repetitor Krim / se ne uporablja v vaji. 

Naloga za ARON ekipe ZRS v septembru je, da preizkusijo sistem ALE, saj bomo zadevo kmalu resneje uporabljali. Preveriti in posodobiti morajo opremo. 

 

ARON usposabljanje v ICZR Ig je predvideno za 15. oktober 2022. Program je v pripravi. Ena izmed tem bo zagotovo predstavitev izkušenj s Krasa, ko so radioamaterji opravljali ne povsem tipične naloge za katere se pripravljamo. 

 

RPT 

 

V začetku avgusta so taborniki, ki so se udeležili tabora ZLET imeli idealno možnost spoznati radioamatersko dejavnost. Njihovo zbirno mesto za prihod in nastanitev po prehojeni poti iz različnih smeri je bila smučišče Cerkno. Tam jih je na klubski tekmovalni lokaciji sprejel Janez/S51J in jim predstavil naš hobi. S kolegom S57NET, ki je bil v taboru ob Kolpi v Osilnici sta jim preko S5 DMR omrežja omogočila pogovor med taboroma. Sledila je predstavitev tudi drugih načinov komunikacij in frekvenčnih pasov. 

 

Na omrežju vozlišča S55YKB Kuk so zmontirali nov usmerjevalnik, ki omogoča hitrosti 1Gb/s ter vklopili povezavo do DMR repetitorja Korada. Zamenjali so tudi UTP kable. 

Ekipo so sestavljali S57NK - Janko, S56JZZ - Marijan, S56GSV - Vinko in S52AC -Vlado. 

 

10.avgusta je na klubski postojanki Radiokluba Ptuj, ekipa v sestavi Sandi, S57K, Dani S54Z, Herman S51NM in Toni, S57XZ postavila anteno Diamond X-50 za repetitor S55DPT na svoje mesto. S tem je repetitor še boljše slišen predvsem v Slovenskih Goricah.

 

 

Zaradi izpada internetnega omrežja v Radioklubu Študent Maribor je posledično v izpadu iz BrandMeister omrežja tudi repetitor S55UBC na Boču.

 


Informacije iz radioklubov  

 


Po dveh letih je bilo spet radioamatersko druženje v Nemčavcih. Organizator  Radio-TV klub S59DBC/S53M Murska Sobota je že 30. organiziral ta dogodek. Tam nas je bilo preko 160. Tako kot vedno je bilo poskrbljeno za sam program, podelitev S5 HF-UHF-SHF nagrad, pijačo in jedačo, bolšjim radioamaterskim sejmom in spremljevalnim programom.

 

Javna zahvala organizatorju z željo, da bi se še mnoga leta dobili na njihovem tradicionalnem srečanju.Več o samem dogodku bo objavljeno v CQ ZRS  

 

 

CQ ZRS  

 

Predvideno imamo izdajo CQ ZRS 2 za konec septembra 2022. Za vaše prispevke je na voljo 96 strani, ki jih lahko napolnimo le z vašo pomočjo.  

Urednik Jure ima tako kot vedno prošnjo, da člani ZRS pošljejo svoje prispevke – kaj so delali, kako so bili aktivni, ali so izboljšani pogoji na frekvencah prinesli kakšno zanimivo/novo državo, ali je kdo naredil novo anteno. To in pa dogajanja iz naših klubov naj  pošljejo na urednikov naslov:  jure04(at)svet-el.si 
ZRS

 

Povabilo k sodelovanju radioamaterjev ZRS  

 

Na osnovi pobud in sklepov 51. Konference ZRS Upravni odbor išče z javnim povabilom med članstvom ZRS prostovoljce, ki bi vodili - sodelovali v: 

 

Komisiji za prenovo Statuta ZRS 

-       Volilno kadrovske komisije, ki bi pripravila v sodelovanju z vsemi radioklubi Slovenije predlog članov UO ZRS za naslednje mandatno obdobje – naslednje leto je volilno. 

-       Komisijo za popis osnovnih sredstev ZRS, ki v glavnem obsega opremo izdano ARON ekipam na osnovi reverzov po vsej Sloveniji, ter ostalo vgrajeno opremo po celotni 

Sloveniji. 

 

Hvala vsem prostovoljcem, ki boste s svojim delom pripomogli, k še boljši organiziranosti – transparentnosti ZRS ja.  

Svojo pripravljenost javite v našo ZRS pisarno office.zrs(at)gmail.com, da bo lahko na osnovi vaših prijav UO ZRS uskladil delovanje teh komisij. Izpiti na sedežu ZRS

 

Se bodo izvedli v tretjem razpisanem terminu  08.09.2022 

 

Vsi izpitni roki so na četrtek ob 17.00 uri v prostorih ZRS Bezjakova 151, Limbuš. 

 

Kandidati se morajo prijaviti na zvezo preko e-pošte na office.zrs(at)gmail.com ali na telefonsko številko 070 59 59 59 - v času uradnih ur. 

 


QSL biro 

 

Milan, S58MU že dela s polno paro pri razvrščanju QSL kartic prispelih v IN BOX. V skladu s trenutnimi Radioklubi klubi, ki so prijavili preko kotizacije svoje člane v ZRS smo označili nove predalnike za te klube po abecednem redu. Sortiranje samih prispelih kartic se izvaja na sedežu ZRS. Milan, S58MU že izjemno dobro obvlada delitev kartic po označenih predalnikih. Klubi, ki dobivajo veliko število kartic so dobili na razpolago po tri predalnike, so pa ti v manjšini. 

Kartice radioamaterjev, ki niso plačali kotizacijo ZRS ju za tekoče leto, se le te zlagajo v kar velik zaboj. V kolikor ti radioamaterji, neplačniki kotizacije ZRS, hočejo priti do svojih QSL kartic, morajo poravnati kotizacijo ZRS ju. Te kartice se bodo hranile kako leto, če nebo po tem času interesa posameznega radioamaterja se bodo le te zavrgle.  

 

Pisarna ZRS deluje v času uradnih ur v ponedeljek in četrtek od 13.00 do 17.00. V tem času je na voljo za telefonske informacije na 070 59 59 59.