ARON 

8.12. med 9. in 11. uro potekala napovedana državna vaja ARON. Elaborat je napisan in bo v kratkem objavljen. 

6. točka elaborata se nanaša na scenarij: 

Celotno Slovenijo kot tudi sosednje države 16.12.2022 okoli 21. ure prizadene obsežen izpad električne energije, ki je posledica hibridnega napada na evropsko elektroenergetsko omrežje. Zaradi nestabilnih razmer na vzhodu Evrope, kjer pride do namernega poškodovanja več elektrarn, se sočasno izvedejo tudi kibernetski napadi na centre za nadzor in distribucijo električne energije.  

Elektroenergetski sistem se tako tudi v Sloveniji začne sesuvati in celotna država je v kratkem času v »blackout-u«. 

Vaja se odvija 36 ur po prekinitvi oskrbe z električno energijo. 

Vsi sodelujoči uporabljajo izključno radijske naprave priklopljene na virih energije, ki niso sestavni del javnega elektroenergetskega omrežja. Enako velja tudi za uporabo razsvetljave in ostalih naprav. 

Radioamaterji se po celotnem območju Republike Slovenije, povežejo med seboj in z ARON ekipami glede na trenutne razmere. V »lokalu« se radioamaterji med seboj poznajo in se zberejo na za njih običajnih komunikacijskih poteh. Preverijo ali je v njihovi regiji aktivna ARON ekipa na občinskem in/ali regijskem nivoju ter kje so dosegljivi. ARON ekipi se javijo in predajo podatek o razpoložljivosti za prenos informacij, avtonomiji in vrsti rezervnega napajanja ter opremi katero imajo na razpolago. 

V izogib nejasnostim in za podajo podrobnih navodil je predvideno, da se 12. decembra ob 19. uri sestanemo preko ZOOM videokonference, ki bo odprta tako za ARON ekipe, kot tudi za vse ostale sodelujoče. RPT 

Povezava Maribor – Boč je ponovno vzpostavljena. TNX Musti/S56MC in Ivo/S51UL. Bilo je potrebno storiti kar nekaj zadev, da setup sedaj deluje med NanoBridge M5 in PowerBeam 5AC in sicer: 

*  Uporabiti PtMP mode z Mixed support 

*  Nastaviti TDD v Flexible (Legacy) 

*  Spustiti sirino kanala na 10MHz, saj le tako v PtMP mode podpira razdaljo linka do 36km 

DMR repetitor S55DKV na Krvavcu ima sedaj še redundantno WiFi povezavo s stolpnice TR3 v Ljubljani, a je precej nestabilna. V naslednjih dneh vas bi zato prosil za čim več raportov. 

S55USG Korada je v izpadu iz omrežja zaradi izpada interneta. 

S55DSC na Starih Slemenah, občina Šentjur pri Celju, je doživel stilsko preobrazbo.  Krivci, S56KZ S57RD, S51JY. 

 

 

ZRS 

 

Sestanek Predsedniki ZRS 

 

Je potekal preko ZOOM a v petek 18.11.2022.

 

Na njem je sodelovalo manj kot 30 predstavnikov klubov.

Razpravljali smo o naslednjih pomebnih temah za ZRS 

 

 • Aktualna dogajanja v ZRS – trenutno finančno stanje 
 • Priprava na 52. Volilno konferenco ZRS 
 • Predlog sprememb in pripomb na Splošni akt..., ki ga je objavil AKOS 
 • Predlogi za novelacijo vseh dokumentov ZRS, ki bi jih lahko do takrat uskladili in   

           potrdili na 52. volilni konferenci  

 • Informacije okoli aktivnosti v IARU 
 • Priprava glasila CQ  ZRS št. 3  z ZRS koledarjem 2023 
 • Pobude radioklubov 

  

Razprava o zgornjih temah je trajala dobro uro in pol, toliko časa je moral vsak predstavnik/udeleženec žrtvovati za sodelovanje, oziroma razpravo. 

 

Na osnovi prispelih predlogov (APR+SCC in S51WQ) ter razprave je ZRS na AKOS poslal predlog sprememb i pripomb na Splošni akt….. Ta dokument je bil tudi posredovan na listo Predsedniki.  

 

Okoli priprave na 52. Volilno konferenco sem prosil prisotne predstavnike klubov in člana NO ZRS, da pripravijo predloge članov UO za naslednje mandatno obdobje. Jaz kot predsednik se iz tega mesta po 3 mandatih, to je 12 letih poslavljam.  

Na vrsti so drugi klubi, da poiščejo predlog za nov UO ZRS in NO ZRS. Radioklub Maribor S59ABC je dal v teh 12. letih svoj prispevek, da barka ZRS ni potonila, tako kot je bilo po prevzemu mojega mandata napisano na LEA forumu.

S50YOTA 

IARU R1 vodstvo že nekaj let daje posebno pozornost delu z mladimi. Vzpostavljena je posebna delovna skupina, organizirajo se mednarodni tabori (letos je bil tabor v 

Karlovcu, Hrvaška) in podobno z namenom med mladimi povečati zanimanje za radioamaterstvo in posledično za naravoslovje. Ena od vsakoletnih aktivnosti je IARU mesec mladih, ki se vsako leto odvija v decembru. Del te aktivnosti je tudi uporaba posebnih klicnih znakov v etru, ki vsebujejo kratico YOTA. 

Letos se je tej aktivnosti pridružila tudi Slovenija. Zveza radioamaterjev Slovenije je zaprosila za začasen poseben klicni znak S50YOTA, katerega se lahko uporablja v decembru 2022. 

S50YOTA klicni znak je namenjen mladim radioamaterjem, članom ZRS, ki še niso dopolnili 26 let. 

Vsak radioamater ali radioamaterka, ki izpolnjuje prej zapisana osnovna pogoja, lahko zaprosi za začasno uporabo posebnega klicnega znaka S50YOTA. V zahtevku (elektronski pošti naslovljeni na s51fb pri slovhf pika net) mora posredovati naslednje podatke: 

 • klicni znak mladega radioamaterja 
 • klasa  
 • datum (rezervacija se dela za vsak dan) 
 • band (lahko se navede več bandov) 
 • modulacija (SSB, CW ali digitalni načini dela) 
 • lokacija dela (od doma, iz radiokluba (katerega) ali lokacije drugega radioamaterja) 

z namenom, da pri dejanski uporabi klicnega znaka ne bo prišlo do sočasne uporabe klicnega znaka na istem bandu in z isto modulacijo. Uporaba posebnega klicnega znaka je dovoljena šele po potrditvi rezervacije. 

Po zaključku uporabe S50YOTA klicnega znaka mora uporabnik na elektronski naslov s51fb pri slovhf pika net posredovati dnevnik zvez v ADIF formatu. 

 Morebitne dodatne informacije nudi Miha, S51FB. 

 

 

 

CQ ZRS 3 2022 

 

ZRS koledar 2023 je že v tisku. Uredniku Juretu so bile dostavljene vse datoteke za grafično postavitev CQ ZRS 3 2022. Spet smo morali vložiti velik napor, da smo napolnili razpoložljivih 76 strani, zakaj  kljub večkratni prošnji na listi Predsednikov, ni prispevkov z vaših strani, veste najbolje sami. Do konca tega tedna bi naj bilo končano  grafično oblikovanje glasila in izdelana končna datoteka za posredovanje  tiskarju. Dostava do nas članov bi naj bila najkasneje do 23.12.2022, je pa to tudi odvisno od Pošte Slovenije. Glasilo se tiska v 1300 izvodih, okoli 1100 se jih razpošlje, ostanek je za promocijo ZRS ja. Koledar se tiska v 1500 izvodih od tega se 1300 izvodov vloži v CQ ZRS 3/2022, 100 izvodov je samo zloženih,  100 izvodov ostane ne zloženih  - promocija ZRS ja. 

 

Na naslovu je dosegljiv celoten arhiv glasila CQ ZRS od leta 1990 do 2021: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1LBtrFHFe7GRN7ZAWZK_g54ngoLZ_sH18?usp=s haring

 

Članarina ZRS 2023 

 

Članarina ZRS za leto 2023 znaša: 

 

-  40 EUR za redne člane, 

-  20 EUR za družinske člane, 

-  20 EUR za operaterje invalide, 

-  20 EUR za mlade člane (do dopolnjenega 18. leta starosti). 

 

Radioklubi so najpozneje do 28. februarja 2023 dolžni Zvezi radioamaterjev Slovenije posredovati članske podatke za leto 2021 z uporabo spletnega obrazca na spletni strani Zveze radioamaterjev Slovenije (web obrazci). 

 

 

ZRS razpisuje naslednje roke za radioamaterske izpite v letu 2023:

 

 1. 06.04.2023 
 2. 08.06.2023 
 3. 07.09.2023 
 4. 09.11.2023 

 

Vsi izpitni roki so na četrtek ob 17.00 uri v prostorih ZRS Bezjakova 151, Limbuš Za predviden izpitni termin se morajo prijaviti vsaj trije kandidati, da se sestane izpitna komisija ZRS 

 

Pisarna ZRS deluje v času uradnih ur v ponedeljek in četrtek od 13.00 do 17.00. V tem času je na voljo za telefonske informacije na 070 59 59 59.  

 

 V imenu vseh članov UO ZRS vam želim vesele Božične praznike in srečno  Novo leto 2023.