Amaterska TeleVizija, v zadnjem času digitalna, še vendno pa tudi analogna. Več o tem na spletni strani ATV&RPT managerja, S51KQ.1 ATV bandplan
2 Analogni ATV Repetitorji
3 Digitalni ATV repetitorji