Amatersko RadioGoniometriranje ali popularno Lov na lisico. To je tehnično - športna disciplina, kjer tekmovalci s pomočjo posebnih sprejemnikov z usmerjeno anteno (radiogoniometri ali lisičarji) v čim krajšem času na omejenem naravno razgibanem območju odkrijejo skrite oddajnike (lisice).1 ARG spletna stran