Povezava do APRS S5 Strežnika (Ropotulja). Na tej povezavi pridete do podrobnejših informacij, zemljevidov S5, programov in ostalega za APRS.

Kaj to je APRS ?
APRS se je rodil v ZDA okrog leta 1984 ; njegov avtor je Bob Bruninga, WB4APR. Kratica je na začetku pomenila Automatic Position Reporting System. To je bil sistem, ki je združeval packet-radio s satelitsko navigacijo GPS (Global Positioning System) in je omogočal radioamaterjem, da so lahko avtomatsko izrisovali svojo geografsko lokacijo na zemljevidih na osebnih računalnikih. Sistem se je kasneje razvil v smeri, ki niso bile vezane samo na sporočanje geografskih koordinat. Protokol zdaj podpira na primer tudi radiogoniometriranje (Direction Finding), sporočanje meteoroloških podatkov, raznovrstno telemetrijo, prenos sporočil med postajami in podobno. Tako po novem kratica APRS pomeni Automatic Packet Reporting System.