UKV področje se razteza  čez množico frekvenčnih področij namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi, ta frekvenčna področja pa imajo veliko skupnih značilnosti. Delimo jih na:

  • Very high frequency (VHF) zavzema radijske frekvence v območju od 30 MHz (valovna dolžina 10 m) do 300 MHz (valovna dolžina 1 m).

 

  • Ultra high frequency (UHF) zavzema radijske frekvence v območju med 300 MHz (valovna dolžina 1 meter) in 3.0 GHz (valovna dolžina 10 centimetrov) .

 

  • Super high frequency (SHF) ali Mikrovalovi zavzema radijske frekvence v območju med  3.0 GHz  (valovna dolžina 10 centimetrov) in 300 GHz v območju med 3.0 (valovna dolžina 1mm).

 

Na teh frekvenčnih področjih se vzpostavljajo kratke do srednje dolge prizemeljske radijske zveze, ob posebnih atmosferskih ali ionosferskih pogojih (ES, FAI, Rain scatter,...) pa lahko uspemo vzpostaviti tudi  radijske zveze dolge tudi nekaj tisoč km.
Zaradi propustnosti ionosfere za razširjanje radijskih valov se to frekvenčna področja uporabna tudi za radijske zveze z odbojem od Lune ( EME - Earth Moon Earth) in odboje od meteoritskih sledi ( MS - Meteor Scatter).

 

Več o UKV področju se nahaja na http://slovhf.net/en/ spletni strani.