Prijava

DX kodeks

DX Code Of Conduct

Obveščamo vse radioamaterje, da od 1. avgusta 2012 in predvidoma do začetka septembra 2012, ne bo več uradnih ur v Ljubljani na lokaciji Lepi pot 6. Vkolikor bi kdo v tem času kaj nujnega potreboval, naj pokliče na spodaj navedeno GSM telefonsko številko.

QSL biro bo do nadaljnjega normalno deloval v Ljubljani.


S spoštovanjem!


Bojan Majhenič, predsednik ZRS

GSM 041 781 949

Izpitni roki

Izpitni roki za leto 2012 so še:
- 12.06.2012
- 18.09.2012
- 13.11.2012

Izpiti se opravljajo v prostorih ZRS v Pekrah pri Mariboru.
Potrebna je predhodna prijava na izpit, priporočamo vsaj dva tedna prej.

Radioklubi lahko na lastno pobudo organizirajo izpite tudi v svojih prostorih pri čemer namero predhodno najavijo ZRS.

Spoštovani predsedniki radioklubov!

Z 14. februarjem 2011 začnejo teči predvolilni postopki za vlaganje kandidatur za člane organov ZRS, ki jih voli konferenca ZRS za štiriletno mandatno obdobje:

Več ...

Spoštovani predsedniki radioklubov, radioamaterji.

Izteka se leto v katerem ste dali jasno vedeti, da nam vsem skupaj ni vseeno kaj se dogaja v naši organizaciji in da je le ta potrebna korenitih sprememb. ZRS je v preteklosti odigrala pomembno vlogo za razvoj radioamaterstva v Sloveniji.

Več ...

Zaradi inšpekcijskega nadzora Urada informacijske pooblaščenke se S5 callbook umakne, dokler se ne najde ustrezna rešitev nastalega problema.
Več člankov...